Hoger rendement door schoonmaken zonnepanelen

  • Veilig
  • Duurzaam
  • Voordelig
  • Garantie

  Waarom reinigen zonnepanelen

  Door diverse invloeden die in de buitenlucht vrij spel hebben zoals fijne stof in de lucht, woestijnzand, vogelpoep en zelfs zure regen zullen zonnepanelen altijd een vuillaagje opbouwen. Vanzelfsprekend heeft dit direct effect op de kracht van de zonnestralen die de zonnecellen bereiken. Uit onderzoek is gebleken dan het regelmatig laten reinigen van zonnepanelen ervoor zorgt dat de zonnestralen beter hun werk op de panelen doen en rendement verhogend werken.

  Vuile zonnepanelen kunnen tot 15% minder opbrengst leveren

  Vaak wordt aan de reiniging van zonnepanelen niet gedacht en valt het dalende rendement de eigenaars niet op. Vaak wordt aangenomen dat er gewoon minder zon heeft geschenen, terwijl een deel van de zonne-energie de zonnecollectoren niet eens bereikt. Het rendement van zonnepanelen kan door vuilheid gemakkelijk 15% verminderen. 

  zonnepanelen

  Zonnepanelen reinigen niet nodig?

  Veelgehoorde fabel is dat reiniging van zonnepanelen niet nodig is omdat de regen de schuingeplaatste panelen schoonspoelt. Dit klopt inderdaad voor een deel van het vuil, maar net zoals uw autoruiten dienen ook zonnepanelen schoongemaakt te worden.

  Resultaten onderzoek Dr. Häberlin

  Een onderzoek van meer dan 10 jaar door de Zwitserse Dr. Häberlin over de resultaten van vervuilde installaties wees uit dat redementsverlies van 12% geen uitzondering is en dit kan oplopen tot wel 20%. Zie voor meer informatie www.pvtest.ch (Duits/Engels). 

  zonnepaneel

  In de bovenstaande afbeelding kunt u de gevolgen van vogelpoep op uw zonnepaneel zien. Het is niet zo dat de vervuiling alleen maar invloed heeft op de daaronder gelegen zonnecel, dit heeft echter gevolg voor de hele string omdat dat deze met elkaar in verbinding staan. 

  zonnepaneel

  De bovenstaande afbeelding is het gevolg van vuil wat naar beneden spoeld. Doordat het vuil zich op alle strings bevind is het gevolg dat de gehele zonnepaneel minder stroom opwekt. 

    minder

  Wanneer uw zonnepanelen horizontaal zijn geinstaleerd is het gevolg van naar beneden gespoeld vuil minder. Dit omdat het maar invloed heeft op 1 string zonnecellen. Wel is het natuurlijk zonde om uit deze string minder opbrengsten te halen daarom adviseren wij ook om deze zonnepanelen te reinigen. Onze specialisten letten extra goed op de onderstaande randen van de zonnepanelen en zullen deze dan ook extra aandacht geven tijdens het reinigen. 

  Artikelen en onderzoeken over de noodzaak zonnepanelen te reinigen

  Wilt u nog meer informatie over waarom u uw zonnepanelen zou moeten reinigen, of wilt u nog meer weten van het onderwerp. Dan vind u hieronder nog een aantal onderzoeken en artikelen die hierover geschreven zijn.  

  Zonnepanelen laten schoonmaken in Drenthe

  • Hoger rendement door reiniging zonnepanelen in Drenthe
  • Hoger rendement door reiniging zonnepanelen in Drenthe
  • Hoger rendement door reiniging zonnepanelen in Drenthe
  • Hoger rendement door reiniging zonnepanelen in Drenthe